Người theo dõi

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

THU HỒI ĐẤT, GIẢI PHÓNG MẶT, ĐỀN BÙ TÁI ĐỊNH CƯ TẠI TP THANH HÓA...BỘC LỘ NHIỀU TIÊU CỰC THAM NHŨNG VÀ BẤT CÔNG

 Ông Thao người dân xã Quảng Hưng bức xúc cho biết còn nhiều nơi tình trang như thế này như Đông Cương, Đông Hương Quảng Thắng...Đông Hưng và nhiều nơi khác....
Trong các năm từ 2009 - 2013 trên địa bàn tp Thanh Hóa. đã sãy ra nhiều vụ việc tiêu cực tham nhũng trên lĩnh vực thu hồi  đất đai, đền bù giải phóng  mặt bằng, tái định cư...Lợi dung cơ chế chính sách và các khe hở trong quản lý ruộng đất, các quan chức cán bộ Ban Giải phóng mặt bằng đã rút ra được nhiều tỷ đồng trong kinh phí đền bù GPMB để mở rộng TP...
Nhân dân TP Thanh Hóa vô cùng bức xúc trước việc làm của cơ quan Công quyền trên lĩnh vực thu hồi đất,giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư.
Điển hình là khu vực  xã Quảng Hưng TP Thanh Hóa. Nhiều hộ dân đã có đơn khiếu nại lên UBND và Thanh Tra các cấp nhưng không có hồi âm, Nhiều tiêu cực tham nhũng trong lĩnh vực đất đai không bị khởi tố điều tra. Việc giải quyết đền bù hết sức tùy tiện, thích cho ai bao nhiêu người đó được. Cán bộ Ban giải phóng mặt bằng - Địa chính và Tài nguyên Môi trường  có những hành vi như  cố tình che giấu các quy định của chính phủ không phổ biến cho dân, không chi trả và hỗ trợ 20% đất liền kề khu dân cư theo nghị định 69 mục 4.2 khoản 1 điều 15 TT số 14/209/2009TT/BTNMT.....và nhiều văn bản khác quy định về thu hồi đất nông nghiệp , hộ trợ đền bù giải phóng mặt bằng...Để mở rộng Thành Phố Thanh Hóa. nhằm trục lợi. Số tiền bị thất thoát ước tinh hàng chục tỷ đồng.
Công tác đền bù của BGPMB rất tùy tiện, người nào biết cửa chạy, được đền bù nhiều, người không biết cửa chạy bị phớt lờ bỏ quên. Làm ăn kiếu mập mờ như trên. Các thành viên trong hội đồng GPMB đã ăn đủ. Rút ra khỏi Ngân sách nhiều tỷ đồng chia nhau.
Theo thông tin của ông  Lưu Doãn Thao là người dân xã Quảng Hưng cho biết: Nếu lần này gửi đơn khiếu nại lên UBND tỉnh không được giải quyết thì 30 hộ dân Xã Quảng hưng TP Thanh Hóa sẽ cùng nhau kéo lên UBND tỉnh và VP Chính Phủ để khiếu nại và tố cáo những hành vi tiêu cực của chính quyền TP Thanh Hóa
Sau đây là đơn của 30 hộ dân đã gửi cho UBND tỉnh Thanh Hóa.