Người theo dõi

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

NVP: Vấn đề nằm ở dòng tiền!

NVP: Vấn đề nằm ở dòng tiền!: Vấn đề nằm ở dòng tiền! Trước khi bàn chuyện giải cứu bất động sản, cần chẩn bệnh cho đúng tình thế khó khăn của khu vực này, nếu không ...Tôi có một diệu kế. Cho sử dụng tiền giả để mua nhà chắc chắn là bán hết nhanh hàng tồn kho...Hoặc là chịu lỗ bán xả hàng giảm giá hơn nữa tương đương ,ức giá năm 2000 cơ may có bán được căn hộ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét