Người theo dõi

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

THÂY TÔI

Người thầy xưa của tôi ơi
Ai đem đom đóm mà soi lòng thầy
Dạy tôi kiến thức có đầy
Dạ dầy Thầy có khác người nào đâu?

Thây tôi cũng có nhu cầu
Mót thì chơi gái sang giàu cũng ham.
Tiền tài bổng lộc giàu sang.
Ai ai cũng thích thầy làm sao không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét