Người theo dõi

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Bvbqd: + THƯ RIÊNG, SAO GỌI LÀ "CÔNG HÀM"?

Bvbqd: + THƯ RIÊNG, SAO GỌI LÀ "CÔNG HÀM"?
Bài viết rất công phu. có đầy đủ chứng cứ pháp lý khẳng địmh chủ quyền trường sa và hoàng sa. Trung Quốc cậy nước lớn để ăn hiếp nước nhỏ...Các nước nhỏ nên hợp tác chặt chẽ với nhau để bảo vệ chủ quyền của mình.
Thời kháng chiến chống Mỹ Trung Quốc còn khuyên Chính phủ Việt Nam giao miền Bắc VN cho Trung Quốc giữ hộ để tập trung sức người sức của giải phóng Miền Nam...Thật may là Đảng nhà nước Việt Nam đã sáng suốt không giao cho Trung Quốc. Nếu giao thì chắc chắn Miền Bắc VN nay là lãnh thổ của Trung Quốc rồi...
Trung Quốc thực sự là người anh khốn nạn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét